Băng Tải Hưng Thịnh
  • Mr.Trực
  • 0355 468 468
  • Ms.Liên
  • 0909 131 533
  • Ms.Huyền
  • 0283 716 4567
  • Mr.Thống
  • 093 881 7979

Băng tải được hiểu một cách đơn giản là một thiết bị vận chuyển các đồ vật nhẹ như thùng carton, hộp giấy, túi, … và vận chuyển một lượng lớn vật nặng như thực phẩm, các linh kiện điện tử,… từ nơi này đến nơi khác, từ điểm A đến điểm B.

PH NG  ƯƠ ÁN 6

H p gi m t c hai c p ph ộ ả ố ấ ử ụ ộ ề ồ ân đôi s  d ng b  truy n ng i là đai SVTH: Nguy n  ễ ứ ễ ậ Đ c Tính – Nguy n Thanh Thu n 6 Đồ ể ộ ơ án chuy n đ ng c  khí GVHD:  Lê Cao Khoa Ư ể ả ọ ố ề ụ ố ố ứ ự ậ u đi m:T i tr ng phân  b  đ u trên các tr c ,bánh răng b  trí đ i x ng nên s  t p  trung  ng su t  ứ ấ ằ ạ ế ễ ể ả ệ ồ ít ,mômen xo n t i các ti t di n nguy hi m gi m làm vi n không  n  có th  truy n v n t c l n ể ề ậ ố ớ Nh c     :C ượ ề ộ ộ ả ố ớ ấ ạ ứ ạ ố ượ ế ễ ó b  r ng h p gi m t c l n,c u t o ph c t p,s  l ng chiti t tăng.D   b  tr t do truy n  ị ượ ề ộ ằ ỉ ố ề ổ ổ ọ ấ đ ng b ng đai nên t  s  truy n thay đ i,tu i th  th p

PH NG  ƯƠ ÁN 7

H p gi m t c hai c p s   b ộ ả ố ấ ử ụ ử ụ ề ồ ánh rămg côn tr  s  d ng truy n ng i là đai SVTH: Nguy n  ễ ứ ễ ậ Đ c Tính – Nguy n Thanh Thu n 7 Đồ ể ộ ơ án chuy n đ ng c  khí GVHD:  Lê Cao Khoa Ư ể ề ượ ắ ể ộ ữ ụ u đi m:Truy n đ c momen xo n vàchuy n đ ng quay gi a các tr c giao  nhau.S  d ng b  truy n ng i b ng  ử ụ ộ ề ồ ằ ệ ơ ớ ỉ ố ề ủ đai nên làm vi c êm h n .V i t  s  truy n  c a  h p gi m t c l ộ ả ố à 8 ­15 Nh c     : Gi ượ ế ạ ắ ắ ố ượ ướ ớ á thành ch  t o đ t ,l p ghép khó khăn,kh i l ng và kích th c l n  h n so v i vi c s  d ng b ơ ớ ệ ử ụ ụ ánh răng tr                                                           

 PH NG  ƯƠ ÁN 8

                       H p gi m t c hai c p b ộ ả ố ấ ụ ử ụ ộ ề ồ ánh răng côn tr  s  d ng b  truy n ng i xích Ư ể ề ượ ắ ể ộ ữ ụ u đi m:Truy n đ c momen xo n vàchuy n đ ng quay gi a các tr c giao nhau  .Có truy n  ề ộ ằ ỉ ố ề ơ ề ộ ằ ể đ ng b ng xích nên t   s  truy n cao h n truy n đ ng b ng đai và có th   làm vi c  ệ ượ ả ỉ ố ề ủ ộ ố ừ đ c khi có quá t i .T  s  truy n c a h p giam3 t c t  8­15 Nh c     : Gi ượ ế ạ ắ ắ ố ượ ướ ớ á thành ch  t o đ t ,l p ghép khó khăn,kh i l ng và kích th c l n  h n so v i vi c s  d ng b ơ ớ ệ ử ụ ử ụ ề ắ ể ị ánh răng tru ï .S  d ng truy n xích nên m t xích  d  b   mòn , n khi l ồ ệ àm vi c  

Tài liệu thiết kế cơ cấu truyền động của băng tải
  • Currently 4.83/5
4.85 sao của 1388 đánh giá
Tài liệu thiết kế cơ cấu truyền động của băng tải
Tài liệu thiết kế cơ cấu truyền động của băng tải
Tài liệu kỹ thuật Tư vấn miễn phí 0355468468 Số 130C, Tô Ngọc Vân, Thanh Xuân, Q.12, TP.HCM
Gọi điện0355468468